Wibor 3M 1,7300 0,0000      Złoto 1 055,90 -1,40%      Ropa WTI 41,77 -1,72%      Ropa WTI 44,89 -1,60%     

Jak założyć restaurację, bar, gastronomię?

Pojęcie "mała gastronomia" obejmuje m.in. bar, pizzerię, kawiarnię, pierogarnię, naleśnikarnię, punkt z zapiekankami, frytkami itp. Aby legalnie prowadzić małą gastronomię należy dopełnić szeregu formalności i spełnić parę wymagań.

Polecamy szkolenia online!
KLIKNIJ w obrazek, aby przejść do opisu szkolenia!

Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Niewątpliwie konieczne będzie uzyskanie zgody Inspektora Sanitarnego (Sanepid-u) na prowadzenie w wybranym lokalu małej gastronomii. Pozwolenie Sanepidu potrzebne jest, gdy wcześniej nie było wydane lub przy jakiejkolwiek zmianie wewnątrz lokalu. Do Sanepidu należy zwrócić się z prośbą o dokonanie odbioru sanitarnego po urządzeniu lokalu, min. dwa tygodnie przed przewidzianym terminem rozpoczęcia działalności.

Przepisy przeciwpożarowe

Wymogi bezpieczeństwa pożarowego określa rozporządzenie ministra infrastruktury w z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690). Rozporządzenia określa wymogi bezpieczeństwa, zasady dotyczące dróg ewakuacyjnych, wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego.

Koncesja na alkohol

Aby móc sprzedawać w kawiarni alkohol trzeba uzyskać specjalne zezwolenia. Szczegółowe wymagania kto i kiedy może sprzedawać alkohol precyzuje ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 70, poz. 473). Sprzedaż napojów alkoholowych może być prowadzona wyłącznie na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Zezwolenie wydawane jest w gminie, w której przedsiębiorca starający się o nie prowadzi swoją działalność (ma lokal w którym sprzedaż ma się odbywać).

Opłaty za publiczne odtwarzanie muzyki

Każdy przedsiębiorca publicznie odtwarzający utwory muzyczne musi podpisać umowy licencyjne z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi. Ustawa o prawie autorskim przewiduje, że za publiczne odtwarzanie muzyki z kaset, płyt i innych nośników należy płacić odpowiedniej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Podobnie wygląda sytuacja przy odtwarzaniu muzyki z radia czy telewizji jeżeli znajdują się one w miejscu ogólnodostępnym. Opłaty te związane są z ochroną praw autorskich twórców.


Zobacz przykładowe ścieżki formalno-prawne następujących inwestycji:
Pizzeria w Tarnowie
Kawiarnia w Krakowie
Firma cateringowa w Warszawie
Kawiarnia w Warszawie
Mała gastronomia w Sopocie
Pizzeria w Płocku
Restauracja we Wrocławiu

Interesuje Cię inna lokalizacja lub inna inwestycja? Sprawdź tutaj!