USD:PLN 3.3908 +0.46%      EUR:PLN 4.2217 -0.11%      EUR:USD 1.2449 -0.60%      CHF:PLN 3.5131 +0.15%      WIG 52996.91 -0.34%      WIG20 2414.41 -0.16%      NASDAQ 4679.36 -0.20%      SP500 2037.16 -0.13%      FTSE 100 6657.93 +0.05%      Wibor 3M 2.0500 +0.0100      Złoto 1185.40 -0.22%      Ropa WTI 75.82 +2.12%      Ropa Brent 77.74 -0.18%     

Jak założyć restaurację, bar, gastronomię?

Pojęcie "mała gastronomia" obejmuje m.in. bar, pizzerię, kawiarnię, pierogarnię, naleśnikarnię, punkt z zapiekankami, frytkami itp. Aby legalnie prowadzić małą gastronomię należy dopełnić szeregu formalności i spełnić parę wymagań.

Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Niewątpliwie konieczne będzie uzyskanie zgody Inspektora Sanitarnego (Sanepid-u) na prowadzenie w wybranym lokalu małej gastronomii. Pozwolenie Sanepidu potrzebne jest, gdy wcześniej nie było wydane lub przy jakiejkolwiek zmianie wewnątrz lokalu. Do Sanepidu należy zwrócić się z prośbą o dokonanie odbioru sanitarnego po urządzeniu lokalu, min. dwa tygodnie przed przewidzianym terminem rozpoczęcia działalności.

Przepisy przeciwpożarowe

Wymogi bezpieczeństwa pożarowego określa rozporządzenie ministra infrastruktury w z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690). Rozporządzenia określa wymogi bezpieczeństwa, zasady dotyczące dróg ewakuacyjnych, wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego.

Koncesja na alkohol

Aby móc sprzedawać w kawiarni alkohol trzeba uzyskać specjalne zezwolenia. Szczegółowe wymagania kto i kiedy może sprzedawać alkohol precyzuje ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 70, poz. 473). Sprzedaż napojów alkoholowych może być prowadzona wyłącznie na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Zezwolenie wydawane jest w gminie, w której przedsiębiorca starający się o nie prowadzi swoją działalność (ma lokal w którym sprzedaż ma się odbywać).

Opłaty za publiczne odtwarzanie muzyki

Każdy przedsiębiorca publicznie odtwarzający utwory muzyczne musi podpisać umowy licencyjne z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi. Ustawa o prawie autorskim przewiduje, że za publiczne odtwarzanie muzyki z kaset, płyt i innych nośników należy płacić odpowiedniej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Podobnie wygląda sytuacja przy odtwarzaniu muzyki z radia czy telewizji jeżeli znajdują się one w miejscu ogólnodostępnym. Opłaty te związane są z ochroną praw autorskich twórców.

Polecamy szkolenie online Odtwarzanie muzyki i filmów w działalności usługowej a prawa autorskie!

Zobacz plan szkolenia


Zobacz przykładowe ścieżki formalno-prawne następujących inwestycji:
Pizzeria w Tarnowie
Kawiarnia w Krakowie
Firma cateringowa w Warszawie
Kawiarnia w Warszawie
Mała gastronomia w Sopocie
Pizzeria w Płocku
Restauracja we Wrocławiu

Interesuje Cię inna lokalizacja lub inna inwestycja? Sprawdź tutaj!