/cennik/expert

Księgowość

Porady prawne

Usługi IT

Finanse

Nieruchomości

Szkolenia

Świadczysz usługi IT?

Zaprezentuj się!marketing@e-harmonogram.pl
+12 296 32 97

Jak założyć małą gastronomię?

Pojęcie "mała gastronomia" obejmuje m.in. bar, pizzerię, kawiarnię, pierogarnię, naleśnikarnię, punkt z zapiekankami, frytkami itp. Aby legalnie prowadzić małą gastronomię należy dopełnić szeregu formalności i spełnić parę wymagań.

Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Niewątpliwie konieczne będzie uzyskanie zgody Inspektora Sanitarnego (Sanepid-u) na prowadzenie w wybranym lokalu małej gastronomii. Pozwolenie Sanepidu potrzebne jest, gdy wcześniej nie było wydane lub przy jakiejkolwiek zmianie wewnątrz lokalu. Do Sanepidu należy zwrócić się z prośbą o dokonanie odbioru sanitarnego po urządzeniu lokalu, min. dwa tygodnie przed przewidzianym terminem rozpoczęcia działalności.

Przepisy przeciwpożarowe

Wymogi bezpieczeństwa pożarowego określa rozporządzenie ministra infrastruktury w z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690). Rozporządzenia określa wymogi bezpieczeństwa, zasady dotyczące dróg ewakuacyjnych, wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego.

Koncesja na alkohol

Aby móc sprzedawać w kawiarni alkohol trzeba uzyskać specjalne zezwolenia. Szczegółowe wymagania kto i kiedy może sprzedawać alkohol precyzuje ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 70, poz. 473). Sprzedaż napojów alkoholowych może być prowadzona wyłącznie na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Zezwolenie wydawane jest w gminie, w której przedsiębiorca starający się o nie prowadzi swoją działalność (ma lokal w którym sprzedaż ma się odbywać).

Opłaty za publiczne odtwarzanie muzyki

Każdy przedsiębiorca publicznie odtwarzający utwory muzyczne musi podpisać umowy licencyjne z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi. Ustawa o prawie autorskim przewiduje, że za publiczne odtwarzanie muzyki z kaset, płyt i innych nośników należy płacić odpowiedniej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Podobnie wygląda sytuacja przy odtwarzaniu muzyki z radia czy telewizji jeżeli znajdują się one w miejscu ogólnodostępnym. Opłaty te związane są z ochroną praw autorskich twórców.

W Polsce jest kilka organizacji zajmujących się zbiorowym zarządzaniem prawami autorskimi i pokrewnymi. Najbardziej znaną jest ZAIKS, który reprezentuje twórców. Inne reprezentują wykonawców. Dlatego czasem trzeba podpisać nie jedną ale nawet kilka umów (np. jeśli planowane jest odtwarzanie filmów). Oprócz Stowarzyszenia Autorów – ZAIKS działa w Polsce Związek Producentów Audio Video (ZPAV) oraz Związek Artystów Wykonawców (Stoart).

Zobacz przykładowe ścieżki formalno-prawne następujących inwestycji:
Pizzeria w Tarnowie
Kawiarnia w Krakowie

Podaj planowaną lokalizację swojej firmy:

Wybierz województwo
 • DOLNOŚLĄSKIE
 • KUJAWSKO-POMORSKIE
 • LUBELSKIE
 • LUBUSKIE
 • ŁÓDZKIE
 • MAŁOPOLSKIE
 • MAZOWIECKIE
 • OPOLSKIE
 • PODKARPACKIE
 • PODLASKIE
 • POMORSKIE
 • ŚLĄSKIE
 • ŚWIĘTOKRZYSKIE
 • WARMIŃSKO-MAZURSKIE
 • WIELKOPOLSKIE
 • ZACHODNIOPOMORSKIE

Wybierz powiat Wybierz gminę

 • Szkolenia HACCP Online
 • Certyfikaty Online
 • Dokumentacja HACCP OnlineZobacz przykładowe ścieżki formalno-prawne następujących inwestycji:

Pizzeria w Tarnowie

Kawiarnia w Krakowie

Firma cateringowa w Warszawie

Kawiarnia w Warszawie

Mała gastronomia w Sopocie

Pizzeria w Płocku

Restauracja we Wrocławiu

Interesuje Cię inna lokalizacja lub inna inwestycja? Sprawdź tutaj!
54.82.121.218/0.0168/0.78MB